Aagaard A/S

 

Dynamická spoločnosť v popredí vývoja
- s inovatívnymi riešeniami pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel
 
Spoločnosť Aagaard A/S bola založená v roku 1965. V roku 2000 sa spojila s firmou Finnrose A/S. V súčasnosti je firma dodávateľom pre mnohé veľké firmy, ktoré niečo znamenajú v drevospracujúcom a nábytkársko priemysle ako napríklad Dovista, IKEA, SCA, MOELVEN, Swedwood, Jeld-Wen a.i. V roku 2008 sa Aagaard A/S stal súčasťou Obel-P Group.
 
Aagaard A/S vyvíja, vyrába, predáva a realizuje projekty na kľúč pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel po celom svete. Výrobky sa predávajú po celom svete prostredníctvom vybratých predajcov ale obchodných zastúpení spolu s riadením montáže, servisu v regióne zákazníka.
 
Dynamika a vývoj
V období prudkého rozvoja spoločnosť Aagaard A/S sústredila svoju pozornosť na vytváranie atraktívnych pracovných miest pre kvalifikovaných a ambicióznych pracovníkov. Snahou je byť stále medzi prvou trojicou vedúcich a rešpektovaných svetových dodávateľov systémov pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel. Z toho dôvodu sa spoločnosť prispôsobuje trhu a nárastu požiadaviek a aj zamestnanci sa snažia byť na čele vývoja.
Spoľahlivý partner
Spoločnosť Aagaard A/S sa dôrazne snaží byť seriózny a spoľahlivý partner dodržiavajúci právne predpisy spolu s požiadavkami na životné prostredie a zároveň špecifikácie a dodacie podmienky platné v súčasnosti na globálnom trhu. Naše výrobku musia byť správnym riešením pre životné prostredie, úspory energií a bezpečné pre obsluhu a okolie.
Mnohoročné skúsenosti s projektovaním a konštruovaním kompletných systémov pre drevospracujúci priemysel s ohľadom na životné prostredie a energie robí zo spoločnosti Aagaard A/S kompetentného partnera.
Spoločnosť Aagaard A/S pomáha definovať úlohy a hľadá najlepšie riešenia od fázy projektovania až po dodávku, montáž, spustenie a odovzdanie konečnému užívateľovi. S pomocou našich skúsených a snaživých zamestnancov a našich

kompetencií Vás radi privítame ako našich zákazníkov
 
Výrobky a servis:
Kompletné systémy pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel
Filtračné systémy
Potrubné systémy na odsávanie
Systémy síl so systémami vyprázdňovania
Dopravné systémy na piliny, štiepky a prach
Systémy povrchovej úpravy na okná a dvere
Linky povrchovej úpravy
Sušiace tunely na sušenie lakov
 
Spoločnosť Aagaard A/S musí stále vystupovať ako kvalifikovaný a kompetentný partner s potrebným know-how pre vývoj najlepších riešení pre zákazníkov.